Co je to vlastně franšízing?

Co je to vlastně franšízing?

Ondřej Kolda

Ondřej Kolda

Články autora

Franšízing se stává čím dál populárnější i v České republice. Je to jeden z dobrých způsobů, jak se postupně stát ze zaměstnance podnikatelem, ale přitom omezit počáteční komplikace. Pokud bychom měli vypsat některé ze sloganů, které se používají ve spojitosti s franšízingem, pak by to byly tyto: „Podnikat pro sebe, ale ne sami. Pokud chcete být svým vlastním šéfem, my vám k tomu pomůžeme. Když se to podaří, můžeme uspět.“

Kde se vzal franšízing?

 

Když se řekne slovo franšíza, tak ho má mnoho lidí spojeno s obřím fast foodovým gigantem McDonald`s, který má provozovny téměř ve všech koutech světa. A ve všech používají stejný obchodní model, stejné marketingové prvky, zkrátka staví na tom úspěšném.

Samotný princip franšízingu je ještě o něco starší než úspěšný řetězec McDonald`s. Kořeny franšízingu sahají až do roku 1858, kdy Isaac Singer vynalezl šicí stroj. Právě s touto událostí je spojován vznik franšízového konceptu. Singer se totiž rozhodl šicí stroje distribuovat ostatním lidem a zároveň chtěl zákazníkům zajistit zaškolení, aby uměli šicí stroj správně používat. Na základě toho začal prodávat licence pro podnikatele z různých částí státu. A k tomu už byl jen krůček k tomu, jak fungují franšízové dohody v současnosti.

 

Jak je franšízing definován?

 

Podle mezinárodní asociace franšízingu (IFA), je franšízing definován jako dohoda nebo licence mezi dvěma právně nezávislými stranami, která udává:

osobě (Franšízant) nebo skupině osob právo prodávat produkt nebo službu a používat ochrannou známku nebo jméno jiného byznysu (franšízor)

  • franšízant získává právo uvést na trh výrobek nebo službu za pomoci využití prověřených metod, které používá franšízor
  • franšízantovi vzniká povinnost platit poplatky majiteli těchto práv – franšízorovi
  • franšízor má povinnost franšízantům poskytovat práva a podporu

Franšízing je vlastně komplexní obchodní vztah, který se nedá zobecnit na klasické bipolární pojmy kupující a prodávající. Mezi franšízantem a franšízorem je značná vzájemná závislost. Obecně lze říct, že franšízor přispívá svým know-how a zkušenostmi v konkrétním odvětví, zatímco franšízanté vkládají dodatečnou investici, dřinu a další lokální znalosti místního trhu.

Přestože existují frašízové podniky, které se za dobu působení značně rozrostly, drtivá většina jsou spíše menší až střední společnosti, jež mají méně než 100 provozoven.

 

Franšízové byznys modely

 

V zásadě se dá říct, že dvě nejpopulárnější a nejběžnější formy franšízingu jsou distribuce výrobků a byznys formátu.


V případě franšíz, které se zaměřují na distribuci produktů, majitelé licence franšízy prodávají nebo distribuují franšízorovy produkty. Je mezi nimi vztah dodavatel-obchodník. Zpravidla nákupem licence nezískají celý systém podnikání. Spíše se stanou prostředníky, skrze které se franšízorovy produkty dostanou k zákazníkům. Tento typ franšízingu je spojován zejména s nápojovým, automobilovým a petrochemickým průmyslem. Jeho hlavními představiteli jsou například firmy jako The Coca-Cola Company, Goodyear Tires, BMW a mnoho dalších.

V druhém případě, když si od franšízora koupíte licenci, tak automaticky získáte daleko rozsáhlejší podporu. Budete moct využívat celý obchodní formát franšízy. Jinými slovy. Získáte nejen produkt nebo službu, ale také ochrannou známku, informace o kompletním vedení podniku, školení, počítačové systémy, marketingové plány, provozní příručky. Zkrátka všechno, co začínající člověk potřebuje k rozjetí franšízové provozovny.

Navzdory tomu, že je tento druh franšízingu často spojován zejména s potravinovým byznysem, neomezuje se pouze na něj. Podnikání prostřednictvím získaného formátu franšízy je rozmanité. Reprezentují ho například franšízy společností Wendy’s, Jan-Pro, Jiffy Lube, Great Clips a mnoho dalších.

Ondřej Kolda

Ondřej Kolda

Články autora
Hledat
Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a ochraně uživatelů soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím