Jak dosáhnout na peníze od investorů?

Jak dosáhnout na peníze od investorů?

Ondřej Kolda

Ondřej Kolda

Články autora

Podnikání je skvělé, ale často také těžké. Zejména v počátcích se musí podnikatelé vypořádat s nedostatkem financí. Někteří řeší problém půjčkou, jiní chtějí získat peníze od investorů. Jak ale investory oslovit, aby vám vyhověli? Bohužel neexistuje žádný stoprocentní recept, podle kterého byste mohli oslovit investora, a on by bez problémů vyhověl. Na druhou stranu je spousta rysů, které investoři na začínajícím projektu ocení. V případě, že promítnete tyto znaky do svého projektu, určitě investory zaujmete.

Rozumět číslům a umět je správně prezentovat

 

Možná si myslíte, že vhodný produkt je vše, co investory zajímá. Když je to skvělý produkt, tak přece musí vydělávat. Bohužel realita je jiná. Pokud chcete prezentovat svůj podnikatelský záměr investorům, musíte mít perfektně zmapovaná všechna potřebná data.

Základem všeho je finanční stránka projektu. Měli byste vědět, jaké jsou produkční náklady, jaká je zisková marže, jaký je plánovaný objem prodejů a mnoho dalšího. Investoři se také budou ptát na návratnost investice. Všechny tyto informace je nutné nosit v hlavě. Nelze se odkazovat na účetní, nebo finančního poradce. To by byla cesta do pekel.

 

Orientovat se v silných i slabých stránkách projektu

 

Pokud myslíte podnikání vážně, měli byste se plně orientovat v podnikatelském záměru. Chápat každý krok plánovaného rozvoje. Rozhodně musíte znát silné stránky, ale i ty slabé, abyste mohli účelně reagovat na vzniklé situace.

Investoři vycítí, když svému podnikání budete rozumět. Ideální je, když budete plnohodnotným vůdcem, který si bude vědět rady s každým problémem. Ať už se bude jednat o ekonomickou oblast, ale personální. Je totiž důležité najít správné kapacity, které vám pomohou s dalším rozvojem. Zkrátka. Investor by měl vycítit, že vás nebude muset vodit za ruku, ale že si poradíte sami.

 

Mít jasnou představu o hodnotách

 

V počátku možná ve vaší firmě budete sami, maximálně s pár lidmi. Přesto už v té době byste měli mít jasnou vizi, jakou chcete mít firemní kulturu. Říka se totiž, že zaměstnanci jsou zrcadlem vašeho byznysu.

Snažte se o přátelskou a uvolněnou atmosféru. Samozřejmostí by mělo být také poctivé chování. Všichni členové společnosti by měli cítit jistou sounáležitost, kterou je nutné dále udržovat. Když se kope za jeden tým, tak jsou vždy lepší výsledky, než když si jednotliví lidé hází klacky pod nohy.

Investoři by měli vidět, že máte jasnou koncepci. Že chcete vybudovat firmu se solidní firemní kulturou, která je základem každého úspěchu.

 

Být dostatečně sebevědomí

 

Nepleťte si sebevědomí s arogancí. Měli byste však působit za každé okolnosti sebevědomě a odhodlaně. Někdy zkrátka nastanou časy, kdy se nedaří. To se stává. Podnikatel by měl i v takových časech být sebejistý a o to více pracovat. Zároveň by měl být pozitivně naladěný a podpořit týmovou morálku.

Kdo jiný, by měl podržet firmu, i když se momentálně nedaří? Když to zvládnete, dostane se vám sladká odměna v podobě úspěchu. Každá krize má totiž také svůj konec. A když problematické období úspěšně zvládnete, budete ještě silnější.

Sebevědomí je velice důležitý prvek, bez kterého se při podnikání neobejdete. Investoři to vědí. Proto si budou všímat, jak působíte při prezentaci svého projektu. 

Ondřej Kolda

Ondřej Kolda

Články autora
Hledat
Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a ochraně uživatelů soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím