Naučte se ovládat self-management

Naučte se ovládat self-management

Kateřina Trousilová

Kateřina Trousilová

Články autora

Od narození je člověk ovlivňován vnějšími vlivy, jako například prostředím, ve kterém vyrůstal, rodiči, přáteli či školou. Postupně získává schopnost rozhodovat sám za sebe a naučí se, že s touto skvělou schopností na sebe bere i zodpovědnost. Spoustu lidí ale tuto schopnost neovládá dobře a potřebují zvenku organizované řízení i v dospělosti. Umíte ovládat Self-management?

Co je self-management?

Self-management v překladu znamená sebeřízení. Je to proces, který se skládá z aktivit a činností, díky kterým si každý člověk stanovuje své pracovní i osobní cíle a plánuje nebo organizuje jejich plnění a hodnotí jejich dosahování.

Sebeřízení má celkem tři kroky, kterými byste se postupně měli řídit:

Sebeuvědomování – na začátku si člověk snaží uvědomit sebe sama a získat k sobě pozitivní vztah. Ptá se sám sebe otázkami, jako například:  

 • Kdo jsem?

 • Co umím, v čem vynikám?

 • Jakým způsobem pracuji?

 • Jaký je můj způsob učení?

 • Do jaké společnosti lidí patřím?

 • Co mi může být přínosem?

 • Jsem schopen za sebe převzít zodpovědnost?

Při sebeuvědomování si musíme dát pozor na to, abychom na sebe nebyli příliš přísní, ale ani příliš shovívaví. Musíme umět své nedostatky přiznat, ale za dobré výsledky se pochválit.

Měli bychom si též uvědomit, že za naše činy si můžeme my sami, je tedy hloupost je dávat za vinu jiným.

Sebeuplatňování – poté co k sobě člověk najde pozitivní vztah, může učinit další krok sebeřízení a tím je sebeuplatňování. Tato fáze v sobě má tři procesy, na jejichž kvalitě velmi záleží. Jsou jimi: Sebeplánování, sebeorganizování, sebekontrolování. 

Zde záleží na tom, zda zvládáme dodržovat naplánované termíny, zda dokážeme organizovat svůj vlastní život, nebo zda umíme ovládat své emoce. Pokud budeme dodržovat tyto tři procesy budeme šťastni z našich úspěchů a budeme si sebe více vážit. To nás posouvá dál a pomáhá nám to pokračovat v sebeřízení.

Je třeba si uvědomit priority mezi cíli a stanovit si, v jakém pořadí jednotlivé úkoly provedu. Například ty, u kterých je termín odevzdání nebližší, udělám jako první. Budu pokračovat s těmi pozdějšími atd. To samé je i u vnímání členů rodiny. K některému máme větší prioritu, tj. věnujeme mu více času, u někoho menší.

Můžeme si vytvořit jednoduchou tabulku pro představu:

Nesprávná definice cílů a priorit

Správná definice cílů a priorit

Najdu si více času na své přátele

Alespoň jednou za týden společně někam vyrazíme

Naučím se anglicky

Každý den se naučím minimálně 20 slovíček

Seberozvoj – tento proces by měl být součástí celého našeho života. První kroky i první slůvka se řadí sem. Vzdělání získané na škole nebo praxe získaná v práci. Vzdělávat se můžeme prakticky čímkoliv a kdekoliv.

Měli bychom se věnovat něčemu, co nás baví i dlouhé hodiny, protože jen v tom můžeme být opravdu dobří. Neměli bychom na sebe klást příliš vysoké nároky a být pak zbytečně zklamaní z neúspěchu. Ke studiu bychom si měli vybrat jen to co je užitečné a co má uplatnění v praxi.

Vyhněme se tedy těmto větám:

 • Nemám na to čas.

 • Ostatní toho dosáhli i bez vzdělání

 • Už na to nemám věk

 Co mám tedy dělat?

 • Projít si jednotlivé kroky

 • Stanovit si co doopravdy chci a proč to chci (co od toho očekávám)

 • Začít si plánovat, zapisovat do diáře a kalendáře

 • Rozvrhnout si den na části, které budu odpočívat a ve kterých se budu věnovat práci/seberozvoji

 • Pochválit se za úspěch a při neúspěchu si pamatovat chyby a poté se z nich poučit

Kateřina Trousilová

Kateřina Trousilová

Články autora
Hledat
Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a ochraně uživatelů soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím