Ovládate time-management?

Ovládate time-management?

Kateřina Trousilová

Kateřina Trousilová

Články autora

Na světě není snad nikdo, kdo by se alespoň jedenkrát nezamyslel nad tím, jak rychle čas běží. Čas se obvykle pohybuje rychleji, než by nám bylo milé. Proto bychom si měli uvědomit, že vzhledem k velkému množství času a jeho rychlému běhu, je opravdu nesmysl říkat větu ,,Nemám na to čas“. Čas je jedinou doopravdy spravedlivou veličinou, protože je měřen všem stejně. Jedna rozdílná věc tu ale bohužel je – jak s vlastním časem naložíme?

Co je to Time-Management?

 

V anglickém překladu znamená něco, jako časové zvládání nebo řízení času. Dnes je na nás kladen požadavek maximálního výkonu, proto by mezi naše dovednosti mělo patřit smysluplné hospodaření s vlastním časem. K dosažení tohoto cíle má sloužit právě Time-Management, jehož metody mají ve výsledku vést k větším výkonům za kratší čas a za vynaložení menšího úsilí a stresu.

 

Koho se Time-management týká?

 

Netýká se výhradně jen manažerů a vedoucích pracovníků. Time-Management se na počátku 21. století stal součástí většiny z nás, pro které je profesní i osobní nutností umět s časem pracovat.

Zahrnuje nutnosti hospodárně nakládat s časem ku prospěchu výkonu, ale i z požadavku na osobní růst člověka, sebezdokonalování a sebedisciplínu. O Time-Managementu můžeme také mluvit, jako o mechanismu, který pomáhá pracujícímu člověku lépe zvládat stres a podávat lepší výkony bez zbytečných časových ztrát.

Každý z nás se touží stát se pánem svého času a být nejúspěšnější ve všem, co dělá a čím se zabývá.

 

Jak Time-management ovládat?

 

Steven Covey rozděloval Time-Management na 4 generace:

1. generace

Tato generace se pokouší o zavedení řádu do našeho běžného chaotického života. Snaží se upozornit na nějaký konkrétní úkol, nejčastěji tak, že ho přesuneme „z hlavy na papír“, čímž

minimalizujeme stres a ulehčíme našim myšlenkám. Slouží tedy jako prevence před stresem z následků zapomínání na důležité úkoly a činnosti. Jednoduše řečeno, ukládá nám to, CO máme dělat.

2. generace

Navazuje na první generaci s časovým plánem. Zde se k CO, přidává i KDY to budeme dělat.

Zavádí metody upozorňování a zaznamenávání úkolů v čase – tento model využíváme určitě všichni - zaznamenávání úkolů do kalendáře, diáře či do elektronických plánovačů.

3. generace

Tato generace se zabývá mnohem důkladnější organizací času, kterou vyžadují manažeři a vedoucí pracovníci. Kromě otázek CO a KDY přibývá klíčová otázka JAK. Pro tuto generaci jsou hlavními pojmy, cíl, priorita, delegace, týmová spolupráce a aktivita.

4. generace

Vychází ze třetí generace, která v mnoha vyspělých zemích selhala. Doplňuje třetí generaci principy „lidství“.

Těmito principy jsou:

  • Člověk je víc než čas

Vše naplánovat nelze i při té největší snaze. Člověk se s příliš přísným organizováním času, často dostává do stresových situací. Neměli bychom zapomínat pečovat o svou pohodu, spokojenost a fyzickou i psychickou kondici. Pouze vyrovnaný člověk je schopen podat skvělý výkon.

  • Cesta je víc než cíl

Plánování času je nezbytné k tomu, abychom dosáhli cíle. Cíl se nám může naplnit za jeden nebo dva dny, ale cesta k našemu cíli může klidně trvat i pár měsíců, nebo několik let. Musíme se tedy soustředit i na ten čas, který prožíváme na cestě.

  • Zevnitř je víc než zvenku

Úspěch člověka nezávisí pouze na vnějších faktorech, jako je množství znalostí, dovedností a technik v daném oboru. Úspěch zaleží i na charakteru člověka, na vyzrálosti jeho osobnosti a emoční stabilitě.

  • Pomalu je víc než rychle

Jen málo věcí můžeme mít hned teď. Mnohem lepší je pomalý růst a rozvoj osobnosti, než zbrklé činy.

Kateřina Trousilová

Kateřina Trousilová

Články autora
Hledat
Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a ochraně uživatelů soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím